User Tools

Site Tools


4100--8927-ryojiro-la-gi

Ryojiro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8927
Tên thay thế 1996 YT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9911197
Viễn điểm quỹ đạo 2.8226015
Độ lệch tâm 0.1727316
Chu kỳ quỹ đạo 1363.8758168
Độ bất thường trung bình 204.90640
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48380
Kinh độ của điểm nút lên 37.97735
Acgumen của cận điểm 244.06110
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8927 Ryojiro (1996 YT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8927 Ryojiro
4100--8927-ryojiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)