User Tools

Site Tools


4101--9023-mnesthus-la-gi

Mnesthus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9023
Tên thay thế 1988 RG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9103642
Viễn điểm quỹ đạo 5.5911320
Độ lệch tâm 0.0648258
Chu kỳ quỹ đạo 4394.7098924
Độ bất thường trung bình 255.84157
Độ nghiêng quỹ đạo 23.89599
Kinh độ của điểm nút lên 159.87720
Acgumen của cận điểm 158.29605
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.4

9023 Mnesthus (1988 RG1) là các thiên thạch Jupiter được phát hiện vào ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker tại viện nghiên cứu Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9023 Mnesthus
4101--9023-mnesthus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)