User Tools

Site Tools


4102--9176-struchkova-la-gi

Struchkova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9176
Tên thay thế 1990 VC15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4897488
Viễn điểm quỹ đạo 2.9397582
Độ lệch tâm 0.0828822
Chu kỳ quỹ đạo 1633.7816672
Độ bất thường trung bình 332.36689
Độ nghiêng quỹ đạo 3.70277
Kinh độ của điểm nút lên 177.04380
Acgumen của cận điểm 229.70936
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

9176 Struchkova (1990 VC15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9176 Struchkova
4102--9176-struchkova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)