User Tools

Site Tools


4103--9346-fernandel-la-gi

Fernandel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9346
Đặt tên theo Fernandel
Tên thay thế 1991 RN11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0024052
Viễn điểm quỹ đạo 2.8558676
Độ lệch tâm 0.1756720
Chu kỳ quỹ đạo 1382.8538947
Độ bất thường trung bình 79.01313
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20555
Kinh độ của điểm nút lên 107.57846
Acgumen của cận điểm 300.04296
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

9346 Fernandel (1991 RN11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 9 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9346 Fernandel
4103--9346-fernandel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)