User Tools

Site Tools


4104--9515-dubner-la-gi

9515 Dubner (tên chỉ định: 1975 RA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Mario R. Cesco from Félix Aguilar Observatory ở Leoncito Astronomical Complex in Argentina ngày 5 tháng 9 năm 1975. Nó được đặt theo tên Gloria Dubner, a researcher ở the Argentinian Institute of Radioastronomy và the Argentinian Institute of Astronomy và Physics.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 9001–10000
  • JPL Small-Body Database Browser
4104--9515-dubner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)