User Tools

Site Tools


4105--9683-rambaldo-la-gi

Rambaldo
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9683
Tên thay thế 4099 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9263761
Viễn điểm quỹ đạo 2.6266261
Độ lệch tâm 0.1537996
Chu kỳ quỹ đạo 1254.5854226
Độ bất thường trung bình 283.40297
Độ nghiêng quỹ đạo 5.18631
Kinh độ của điểm nút lên 210.87214
Acgumen của cận điểm 193.68973
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

9683 Rambaldo (4099 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9683 Rambaldo
4105--9683-rambaldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)