User Tools

Site Tools


4106--9842-funakoshi-la-gi

Funakoshi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9842
Tên thay thế 1989 AS1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0401767
Viễn điểm quỹ đạo 2.4509539
Độ lệch tâm 0.0914641
Chu kỳ quỹ đạo 1229.0992526
Độ bất thường trung bình 236.89987
Độ nghiêng quỹ đạo 2.90606
Kinh độ của điểm nút lên 52.22746
Acgumen của cận điểm 101.81511
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

9842 Funakoshi (1989 AS1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9842 Funakoshi
4106--9842-funakoshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)