User Tools

Site Tools


4109--10182-junkobiwaki-la-gi

Junkobiwaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10182
Tên thay thế 1996 FL5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9865644
Viễn điểm quỹ đạo 2.6493846
Độ lệch tâm 0.1429740
Chu kỳ quỹ đạo 1289.0252391
Độ bất thường trung bình 139.74118
Độ nghiêng quỹ đạo 7.32286
Kinh độ của điểm nút lên 28.36384
Acgumen của cận điểm 188.89276
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10182 Junkobiwaki (1996 FL5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1996 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10182 Junkobiwaki
4109--10182-junkobiwaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)