User Tools

Site Tools


4111--10509-heinrichkayser-la-gi

Heinrichkayser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10509
Đặt tên theo Heinrich Kayser
Tên thay thế 1989 GD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4820211
Viễn điểm quỹ đạo 3.6353023
Độ lệch tâm 0.1885271
Chu kỳ quỹ đạo 1953.8696796
Độ bất thường trung bình 294.18386
Độ nghiêng quỹ đạo 4.89179
Kinh độ của điểm nút lên 194.93216
Acgumen của cận điểm 242.55133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

10509 Heinrichkayser (1989 GD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10509 Heinrichkayser
4111--10509-heinrichkayser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)