User Tools

Site Tools


4112--10684-babkina-la-gi

Babkina
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10684
Tên thay thế 1980 RV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7960852
Viễn điểm quỹ đạo 2.6271256
Độ lệch tâm 0.1878817
Chu kỳ quỹ đạo 1201.3232576
Độ bất thường trung bình 152.84756
Độ nghiêng quỹ đạo 2.68865
Kinh độ của điểm nút lên 339.28996
Acgumen của cận điểm 11.92509
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

10684 Babkina (1980 RV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1980 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên Russian artist Nadezhda Georgievna Babkina.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4112--10684-babkina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)