User Tools

Site Tools


4113--7640-marzari-la-gi

Marzari
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7640
Tên thay thế 1985 PX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7999141
Viễn điểm quỹ đạo 2.5815465
Độ lệch tâm 0.1783954
Chu kỳ quỹ đạo 1184.3547137
Độ bất thường trung bình 33.24882
Độ nghiêng quỹ đạo 5.21704
Kinh độ của điểm nút lên 147.81808
Acgumen của cận điểm 143.17015
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7640 Marzari (1985 PX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1985 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7640 Marzari
4113--7640-marzari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)