User Tools

Site Tools


4114--7788-tsukuba-la-gi

Tsukuba
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7788
Tên thay thế 1994 XS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6539563
Viễn điểm quỹ đạo 3.3643137
Độ lệch tâm 0.1180335
Chu kỳ quỹ đạo 1906.6059660
Độ bất thường trung bình 318.17040
Độ nghiêng quỹ đạo 7.92563
Kinh độ của điểm nút lên 126.05557
Acgumen của cận điểm 204.13763
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

7788 Tsukuba (1994 XS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1994 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7788 Tsukuba
4114--7788-tsukuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)