User Tools

Site Tools


4115--8144-hiragagennai-la-gi

Hiragagennai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. Kosai và K. Hurukawa
Nơi khám phá Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8144
Tên thay thế 1982 VY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7685598
Viễn điểm quỹ đạo 3.0927166
Độ lệch tâm 0.0553048
Chu kỳ quỹ đạo 1832.4905150
Độ bất thường trung bình 330.89130
Độ nghiêng quỹ đạo 3.01573
Kinh độ của điểm nút lên 123.14498
Acgumen của cận điểm 352.31098
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8144 Hiragagennai (1982 VY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1982 bởi H. Kosai và K. Hurukawa ở Trạm Kiso thuộc Đài thiên văn Tokyo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8144 Hiragagennai
4115--8144-hiragagennai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)