User Tools

Site Tools


4116--8300-iga-la-gi

Iga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8300
Tên thay thế 1994 AO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1751868
Viễn điểm quỹ đạo 3.0578028
Độ lệch tâm 0.1686638
Chu kỳ quỹ đạo 1545.8887411
Độ bất thường trung bình 182.89317
Độ nghiêng quỹ đạo 11.28857
Kinh độ của điểm nút lên 307.62724
Acgumen của cận điểm 112.09643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

8300 Iga (1994 AO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1994 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8300 Iga
4116--8300-iga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)