User Tools

Site Tools


4117--8444-popovich-la-gi

Popovich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 8 tháng 10 năm 1969
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8444
Đặt tên theo Pavel Popovich
Tên thay thế 1969 TR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6579250
Viễn điểm quỹ đạo 2.8769942
Độ lệch tâm 0.2688183
Chu kỳ quỹ đạo 1247.1186363
Độ bất thường trung bình 134.54602
Độ nghiêng quỹ đạo 1.94246
Kinh độ của điểm nút lên 353.10889
Acgumen của cận điểm 346.74969
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

8444 Popovich (1969 TR1) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1969 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 8444 Popovich
4117--8444-popovich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)