User Tools

Site Tools


4118--8608-chelomey-la-gi

Chelomey
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8608
Tên thay thế 1976 YO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9604618
Viễn điểm quỹ đạo 2.5762160
Độ lệch tâm 0.1357280
Chu kỳ quỹ đạo 1247.8440894
Độ bất thường trung bình 83.65321
Độ nghiêng quỹ đạo 11.08033
Kinh độ của điểm nút lên 74.68840
Acgumen của cận điểm 352.25250
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8608 Chelomey (1976 YO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the Russian rocket scientist Vladimir Chelomey, the Director of the Research Cantre for space projects, ở Reutov, east of Moscow, Russia. This Centre produced the first in the World satellite, launched in 1957, called Sputnik.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8608 Chelomey
4118--8608-chelomey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)