User Tools

Site Tools


4119--8764-gallinago-la-gi

Gallinago
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8764
Đặt tên theo Gallinago
Tên thay thế 1109 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0225480
Viễn điểm quỹ đạo 2.7840244
Độ lệch tâm 0.1584240
Chu kỳ quỹ đạo 1360.8388089
Độ bất thường trung bình 185.05697
Độ nghiêng quỹ đạo 2.23488
Kinh độ của điểm nút lên 333.41781
Acgumen của cận điểm 292.66560
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

8764 Gallinago (1109 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8764 Gallinago
4119--8764-gallinago-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)