User Tools

Site Tools


4120--8929-haginoshinji-la-gi

Haginoshinji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8929
Tên thay thế 1996 YQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0065761
Viễn điểm quỹ đạo 2.6728315
Độ lệch tâm 0.1423803
Chu kỳ quỹ đạo 1307.1930549
Độ bất thường trung bình 108.21337
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72148
Kinh độ của điểm nút lên 93.31932
Acgumen của cận điểm 315.28982
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

8929 Haginoshinji (1996 YQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8929 Haginoshinji
4120--8929-haginoshinji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)