User Tools

Site Tools


4122--9178-momoyo-la-gi

Momoyo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Inoda và T. Urata
Nơi khám phá Karasuyama
Ngày khám phá 23 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9178
Tên thay thế 1991 DU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6569484
Viễn điểm quỹ đạo 3.1018440
Độ lệch tâm 0.0772550
Chu kỳ quỹ đạo 1784.6397838
Độ bất thường trung bình 288.15212
Độ nghiêng quỹ đạo 2.26162
Kinh độ của điểm nút lên 31.46567
Acgumen của cận điểm 16.33564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

9178 Momoyo (1991 DU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 2 năm 1991 bởi S. Inoda và T. Urata ở Karasuyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9178 Momoyo
4122--9178-momoyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)