User Tools

Site Tools


4123--9349-lucas-la-gi

Lucas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9349
Tên thay thế 1991 SX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8611933
Viễn điểm quỹ đạo 2.7402003
Độ lệch tâm 0.1910306
Chu kỳ quỹ đạo 1274.6398505
Độ bất thường trung bình 288.21392
Độ nghiêng quỹ đạo 6.68370
Kinh độ của điểm nút lên 116.59810
Acgumen của cận điểm 217.52159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

9349 Lucas (1991 SX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1991 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9349 Lucas
4123--9349-lucas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)