User Tools

Site Tools


4124--9516-inasan-la-gi

Inasan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9516
Tên thay thế 1976 YL3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5318386
Viễn điểm quỹ đạo 3.8583336
Độ lệch tâm 0.2075836
Chu kỳ quỹ đạo 2086.0383021
Độ bất thường trung bình 222.44573
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43650
Kinh độ của điểm nút lên 172.94639
Acgumen của cận điểm 227.34698
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

9516 Inasan (1976 YL3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9516 Inasan
4124--9516-inasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)