User Tools

Site Tools


4127--10036-mcgaha-la-gi

McGaha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 24 tháng 7 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10036
Tên thay thế 1982 OF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8741618
Viễn điểm quỹ đạo 2.9938782
Độ lệch tâm 0.2300138
Chu kỳ quỹ đạo 1387.0261427
Độ bất thường trung bình 264.06984
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81554
Kinh độ của điểm nút lên 303.40398
Acgumen của cận điểm 46.80423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

10036 McGaha (1982 OF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 1982 bởi Edward L. G. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên James E. McGaha, một nhà thiên văn học Mỹ, giảng viên và cựu phi công Không lực Quốc gia Hoa Kỳ.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10036 McGaha
4127--10036-mcgaha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)