User Tools

Site Tools


4128--10183-amp-re-la-gi

Ampère
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá ngày 15 tháng 4 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10183
Đặt tên theo André-Marie Ampère
Tên thay thế 1996 GV20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 4 tháng 1 năm 2010
Cận điểm quỹ đạo 1.9492419
Viễn điểm quỹ đạo 2.5786407
Độ lệch tâm 0.1390051
Chu kỳ quỹ đạo 1244.2170692
Độ bất thường trung bình 39.02936
Độ nghiêng quỹ đạo 0.37659
Kinh độ của điểm nút lên 91.53427
Acgumen của cận điểm 80.34890
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

10183 Ampère (1996 GV20) là một tiểu hành tinh vành đai chính[1] được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1996 bởi E. W. Elst ở La Silla

Nó được đặt theo tên André-Marie Ampère, one of the discoverers thuộc electromagnetism.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. 
4128--10183-amp-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)