User Tools

Site Tools


4129--10343-church-la-gi

Church
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10343
Đặt tên theo Frederic Edwin Church
Tên thay thế 1991 VW8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6650752
Viễn điểm quỹ đạo 3.6004630
Độ lệch tâm 0.1492909
Chu kỳ quỹ đạo 2025.3076822
Độ bất thường trung bình 37.00068
Độ nghiêng quỹ đạo 2.13837
Kinh độ của điểm nút lên 149.54792
Acgumen của cận điểm 195.87486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

10343 Church (1991 VW8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10343 Church
4129--10343-church-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)