User Tools

Site Tools


4131--10685-kharkivuniver-la-gi

Kharkivuniver
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa
Ngày khám phá 9 tháng 11 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10685
Đặt tên theo Kharkiv University
Tên thay thế 1980 VO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7376465
Viễn điểm quỹ đạo 3.3695245
Độ lệch tâm 0.3195268
Chu kỳ quỹ đạo 1490.4727121
Độ bất thường trung bình 278.14938
Độ nghiêng quỹ đạo 9.91282
Kinh độ của điểm nút lên 38.60714
Acgumen của cận điểm 347.90532
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

10685 Kharkivuniver (1980 VO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 11 năm 1980 bởi E. Bowell ở Đài thiên văn Lowell's trạm Anderson Mesa. Its name refers to Kharkiv University ở Ukraina.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4131--10685-kharkivuniver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)