User Tools

Site Tools


4132--7644-cslewis-la-gi

Cslewis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7644
Đặt tên theo C. S. Lewis
Tên thay thế 1988 VR5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2384348
Viễn điểm quỹ đạo 2.9319994
Độ lệch tâm 0.1341405
Chu kỳ quỹ đạo 1518.2523027
Độ bất thường trung bình 287.87858
Độ nghiêng quỹ đạo 13.82592
Kinh độ của điểm nút lên 219.86643
Acgumen của cận điểm 139.03926
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7644 Cslewis (1988 VR5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1988 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7644 Cslewis
4132--7644-cslewis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)