User Tools

Site Tools


4133--7789-kwiatkowski-la-gi

Kwiatkowski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7789
Đặt tên theo Teofil Kwiatkowski
Tên thay thế 1994 XE6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9254071
Viễn điểm quỹ đạo 2.6709313
Độ lệch tâm 0.1621996
Chu kỳ quỹ đạo 1272.5399973
Độ bất thường trung bình 344.53026
Độ nghiêng quỹ đạo 4.79831
Kinh độ của điểm nút lên 305.06129
Acgumen của cận điểm 60.62474
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

7789 Kwiatkowski (1994 XE6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 12 năm 1994 bởi E. Bowell ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7789 Kwiatkowski
4133--7789-kwiatkowski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)