User Tools

Site Tools


4134--8145-valujki-la-gi

Valujki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8145
Tên thay thế 1983 RY4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1034824
Viễn điểm quỹ đạo 3.4128770
Độ lệch tâm 0.2373657
Chu kỳ quỹ đạo 1673.1398589
Độ bất thường trung bình 134.21097
Độ nghiêng quỹ đạo 8.78969
Kinh độ của điểm nút lên 261.39653
Acgumen của cận điểm 104.69397
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8145 Valujki (1983 RY4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1983 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8145 Valujki
4134--8145-valujki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)