User Tools

Site Tools


4135--8301-haseyuji-la-gi

Haseyuji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8301
Tên thay thế 1995 BG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0948516
Viễn điểm quỹ đạo 2.5569814
Độ lệch tâm 0.0993436
Chu kỳ quỹ đạo 1295.6557132
Độ bất thường trung bình 274.63732
Độ nghiêng quỹ đạo 3.71616
Kinh độ của điểm nút lên 127.46880
Acgumen của cận điểm 7.32318
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8301 Haseyuji (1995 BG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8301 Haseyuji
4135--8301-haseyuji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)