User Tools

Site Tools


4136--8445-novotroitskoe-la-gi

Novotroitskoe
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 31 tháng 8 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8445
Tên thay thế 1973 QG2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4188081
Viễn điểm quỹ đạo 3.6695681
Độ lệch tâm 0.2054341
Chu kỳ quỹ đạo 1940.0174623
Độ bất thường trung bình 165.45136
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83553
Kinh độ của điểm nút lên 47.37636
Acgumen của cận điểm 328.55614
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8445 Novotroitskoe (1973 QG2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 8 năm 1973 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8445 Novotroitskoe
4136--8445-novotroitskoe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)