User Tools

Site Tools


4137--8609-shuvalov-la-gi

Shuvalov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8609
Tên thay thế 1977 QH3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7140407
Viễn điểm quỹ đạo 3.1054327
Độ lệch tâm 0.2887021
Chu kỳ quỹ đạo 1366.3212366
Độ bất thường trung bình 37.39465
Độ nghiêng quỹ đạo 9.13804
Kinh độ của điểm nút lên 127.37016
Acgumen của cận điểm 278.88787
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8609 Shuvalov (1977 QH3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8609 Shuvalov
4137--8609-shuvalov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)