User Tools

Site Tools


4138--8765-limosa-la-gi

Limosa
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8765
Đặt tên theo Godwit
Tên thay thế 1274 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6298833
Viễn điểm quỹ đạo 2.8267085
Độ lệch tâm 0.0360711
Chu kỳ quỹ đạo 1646.0220448
Độ bất thường trung bình 180.05014
Độ nghiêng quỹ đạo 1.89904
Kinh độ của điểm nút lên 10.26708
Acgumen của cận điểm 65.50583
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8765 Limosa (1274 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8765 Limosa
4138--8765-limosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)