User Tools

Site Tools


4139--8930-kubota-la-gi

Kubota
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8930
Tên thay thế 1997 AX3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7852573
Viễn điểm quỹ đạo 2.6400985
Độ lệch tâm 0.1931689
Chu kỳ quỹ đạo 1202.1972559
Độ bất thường trung bình 259.00812
Độ nghiêng quỹ đạo 4.25118
Kinh độ của điểm nút lên 280.98274
Acgumen của cận điểm 80.97288
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

8930 Kubota (1997 AX3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8930 Kubota
4139--8930-kubota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)