User Tools

Site Tools


4140--9032-tanakami-la-gi

Tanakami
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 23 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9032
Tên thay thế 1989 WK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0579675
Viễn điểm quỹ đạo 2.5158821
Độ lệch tâm 0.1001158
Chu kỳ quỹ đạo 1263.2120577
Độ bất thường trung bình 43.17839
Độ nghiêng quỹ đạo 5.13784
Kinh độ của điểm nút lên 107.79068
Acgumen của cận điểm 45.34602
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9032 Tanakami (1989 WK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 11 năm 1989 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9032 Tanakami
4140--9032-tanakami-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)