User Tools

Site Tools


4141--9350-waseda-la-gi

Waseda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Hirasawa và S. Suzuki
Nơi khám phá Nyukasa
Ngày khám phá 13 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9350
Tên thay thế 1991 TH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8426263
Viễn điểm quỹ đạo 2.9039571
Độ lệch tâm 0.2235989
Chu kỳ quỹ đạo 1335.4421944
Độ bất thường trung bình 197.31027
Độ nghiêng quỹ đạo 2.60163
Kinh độ của điểm nút lên 159.20138
Acgumen của cận điểm 219.46536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9350 Waseda (1991 TH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 10 năm 1991 bởi M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9350 Waseda
4141--9350-waseda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)