User Tools

Site Tools


4142--9517-niehaisheng-la-gi

Niehaisheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Tử Kim Sơn
Nơi khám phá Nanjing, Trung Quốc
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9517
Đặt tên theo Nie Haisheng
Tên thay thế 1977 VL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0063352
Viễn điểm quỹ đạo 3.2119536
Độ lệch tâm 0.2310371
Chu kỳ quỹ đạo 1539.3791795
Độ bất thường trung bình 92.75301
Độ nghiêng quỹ đạo 5.80574
Kinh độ của điểm nút lên 50.04629
Acgumen của cận điểm 328.73880
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9517 Niehaisheng (1977 VL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1977 tại Đài thiên văn Tử Kim Sơn ở Nanjing, Trung Quốc. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Trung QUốc Nie Haisheng, ông và Fei Junlong đã lái tàu Thần Châu 6 phóng ngày 12 tháng 10 năm 2005 và làm một loạt các thí nghiệm trong không gian trong 5 ngày.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9517 Niehaisheng
4142--9517-niehaisheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)