User Tools

Site Tools


4143--9685-korteweg-la-gi

Korteweg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld
Nơi khám phá -
Ngày khám phá ngày 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9685
Đặt tên theo Diederik Korteweg
Tên thay thế 4247 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1070939
Viễn điểm quỹ đạo 2.7397573
Độ lệch tâm 0.1305308
Chu kỳ quỹ đạo 1377.9800925
Độ bất thường trung bình 22.10327
Độ nghiêng quỹ đạo 1.27546
Kinh độ của điểm nút lên 258.86043
Acgumen của cận điểm 303.86785
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9685 Korteweg (4247 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9685 Korteweg
4143--9685-korteweg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)