User Tools

Site Tools


4144--9845-okamuraosamu-la-gi

Okamuraosamu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 27 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9845
Tên thay thế 1990 FM1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3341653
Viễn điểm quỹ đạo 3.2557413
Độ lệch tâm 0.1648643
Chu kỳ quỹ đạo 1706.7120576
Độ bất thường trung bình 346.34106
Độ nghiêng quỹ đạo 8.21089
Kinh độ của điểm nút lên 121.83707
Acgumen của cận điểm 41.31529
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

9845 Okamuraosamu (1990 FM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9845 Okamuraosamu
4144--9845-okamuraosamu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)