User Tools

Site Tools


4146--10039-keet-seel-la-gi

Keet Seel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi B. A. Skiff
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 2 tháng 6 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10039
Đặt tên theo Navajo National Monument
Tên thay thế 1984 LK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9459618
Viễn điểm quỹ đạo 4.3121642
Độ lệch tâm 0.3781008
Chu kỳ quỹ đạo 2021.7147893
Độ bất thường trung bình 95.89477
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55204
Kinh độ của điểm nút lên 237.46553
Acgumen của cận điểm 77.28536
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10039 Keet Seel (1984 LK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 6 năm 1984 bởi Brian A. Skiff ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên the Keet Seel cliff dwellings thuộc Navajo National Monument.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10039 Keet Seel
4146--10039-keet-seel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)