User Tools

Site Tools


4148--10346-triathlon-la-gi

Triathlon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10346
Đặt tên theo Triathlon
Tên thay thế 1992 GA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8696274
Viễn điểm quỹ đạo 2.8447596
Độ lệch tâm 0.2068418
Chu kỳ quỹ đạo 1321.8776964
Độ bất thường trung bình 141.99856
Độ nghiêng quỹ đạo 24.29177
Kinh độ của điểm nút lên 197.98492
Acgumen của cận điểm 28.77690
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10346 Triathlon (1992 GA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1992 bởi C. S. Shoemaker và D. H. Levy ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10346 Triathlon
4148--10346-triathlon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)