User Tools

Site Tools


4149--10702-arizorcas-la-gi

Arizorcas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 30 tháng 8 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10702
Tên thay thế 1981 QD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9138237
Viễn điểm quỹ đạo 2.9392323
Độ lệch tâm 0.2112913
Chu kỳ quỹ đạo 1380.6270716
Độ bất thường trung bình 29.97151
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69484
Kinh độ của điểm nút lên 328.37461
Acgumen của cận điểm 7.94072
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10702 Arizorcas (1981 QD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 8 năm 1981 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell. Its name commemorates the Arizona Orchestra Association.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2008. 
4149--10702-arizorcas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)