User Tools

Site Tools


4150--7645-pons-la-gi

Pons
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7645
Đặt tên theo Jean-Louis Pons
Tên thay thế 1989 AC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9904319
Viễn điểm quỹ đạo 2.7536815
Độ lệch tâm 0.1608835
Chu kỳ quỹ đạo 1334.4000132
Độ bất thường trung bình 112.04229
Độ nghiêng quỹ đạo 0.39270
Kinh độ của điểm nút lên 248.68183
Acgumen của cận điểm 212.23816
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7645 Pons (1989 AC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1989 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7645 Pons
4150--7645-pons-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)