User Tools

Site Tools


4151--8146-jimbell-la-gi

Jimbell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8146
Tên thay thế 1983 WG
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1880537
Viễn điểm quỹ đạo 3.4167823
Độ lệch tâm 0.2192265
Chu kỳ quỹ đạo 1713.5540267
Độ bất thường trung bình 48.49525
Độ nghiêng quỹ đạo 11.29182
Kinh độ của điểm nút lên 76.98726
Acgumen của cận điểm 28.96805
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0795
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

8146 Jimbell (1983 WG) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1983 bởi E. Bowell ở trạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8146 Jimbell

nhà thiên văn học và Planetary Scientist James F. Bell, III

4151--8146-jimbell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)