User Tools

Site Tools


4152--8302-kazukin-la-gi

Kazukin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 3 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8302
Tên thay thế 1995 CY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9334507
Viễn điểm quỹ đạo 2.6763457
Độ lệch tâm 0.1611557
Chu kỳ quỹ đạo 1278.1330396
Độ bất thường trung bình 50.87698
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36364
Kinh độ của điểm nút lên 82.90590
Acgumen của cận điểm 285.66119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

8302 Kazukin (1995 CY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8302 Kazukin
4152--8302-kazukin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)