User Tools

Site Tools


4153--8446-tazieff-la-gi

Tazieff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8446
Đặt tên theo Haroun Tazieff
Tên thay thế 1973 SB6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9531923
Viễn điểm quỹ đạo 2.9010899
Độ lệch tâm 0.1952704
Chu kỳ quỹ đạo 1381.1503440
Độ bất thường trung bình 56.66209
Độ nghiêng quỹ đạo 1.78904
Kinh độ của điểm nút lên 142.49663
Acgumen của cận điểm 219.77934
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

8446 Tazieff (1973 SB6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8446 Tazieff
4153--8446-tazieff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)