User Tools

Site Tools


4154--8766-niger-la-gi

Niger
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8766
Tên thay thế 1304 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5969828
Viễn điểm quỹ đạo 3.5211038
Độ lệch tâm 0.1510474
Chu kỳ quỹ đạo 1954.2352838
Độ bất thường trung bình 156.30420
Độ nghiêng quỹ đạo 1.08304
Kinh độ của điểm nút lên 228.11843
Acgumen của cận điểm 144.42284
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

8766 Niger (1304 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8766 Niger
4154--8766-niger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)