User Tools

Site Tools


4155--8931-hirokimatsuo-la-gi

Hirokimatsuo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 6 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8931
Tên thay thế 1997 AC4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8224089
Viễn điểm quỹ đạo 2.9012251
Độ lệch tâm 0.2283869
Chu kỳ quỹ đạo 1325.7687912
Độ bất thường trung bình 218.40326
Độ nghiêng quỹ đạo 2.22479
Kinh độ của điểm nút lên 341.73876
Acgumen của cận điểm 329.61144
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

8931 Hirokimatsuo (1997 AC4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8931 Hirokimatsuo
4155--8931-hirokimatsuo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)