User Tools

Site Tools


4156--9033-kawane-la-gi

Kawane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Akiyama và T. Furuta
Nơi khám phá Susono
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9033
Tên thay thế 1990 AD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4636660
Viễn điểm quỹ đạo 3.8221744
Độ lệch tâm 0.2161220
Chu kỳ quỹ đạo 2035.1595291
Độ bất thường trung bình 151.81717
Độ nghiêng quỹ đạo 16.04014
Kinh độ của điểm nút lên 100.93292
Acgumen của cận điểm 302.22501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

9033 Kawane (1990 AD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 1990 bởi M. Akiyama và T. Furuta ở Susono.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9033 Kawane
4156--9033-kawane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)