User Tools

Site Tools


4157--9180-samsagan-la-gi

Samsagan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9180
Tên thay thế 1991 GQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0019352
Viễn điểm quỹ đạo 3.3655680
Độ lệch tâm 0.0571076
Chu kỳ quỹ đạo 2074.9479260
Độ bất thường trung bình 43.47742
Độ nghiêng quỹ đạo 15.63761
Kinh độ của điểm nút lên 219.32347
Acgumen của cận điểm 302.22803
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

9180 Samsagan (1991 GQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9180 Samsagan
4157--9180-samsagan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)