User Tools

Site Tools


4158--9351-neumayer-la-gi

Neumayer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9351
Tên thay thế 1991 TH6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0215772
Viễn điểm quỹ đạo 2.6926250
Độ lệch tâm 0.1423460
Chu kỳ quỹ đạo 1321.7999434
Độ bất thường trung bình 224.77781
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82115
Kinh độ của điểm nút lên 246.62391
Acgumen của cận điểm 102.04212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

9351 Neumayer (1991 TH6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1991 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9351 Neumayer
4158--9351-neumayer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)